Ai o intrebare? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

S-ar putea să-ți placă

Coş0

Nu aveți articole în coș.

Termeni și condiții generale

 

 

1. Concepte de bază și prescurtări legislative

>

1.1. Magazinul online de la www.lashespro.ro este denumit în continuare "Shop"

1.2. Lashes PRO s.r.o., cu sediul social: Ke Krči 1002/24, Praga - Braník 147 00, ID nr.: 17365716, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, dosar nr. C 370664, care este operatorul Magazinului este denumită în continuare "Operatorul".

1.3. O comandă electronică pentru bunuri sau servicii creată prin intermediul Magazinului este denumită în continuare "Comandă".

Cu excepția cazului în care nu se poate face o comandă electronică pentru bunuri sau servicii, aceasta este denumită în continuare "Comandă".

1.4 Entitatea (persoană fizică sau juridică) care utilizează serviciile Magazinului este denumită în continuare "Utilizator".

1.5 Persoana fizică care, în afara activității sale comerciale sau în afara exercitării independente a profesiei sale, intră într-o relație contractuală cu Operatorul prin intermediul Magazinului este denumită în continuare "Consumator".

1.6. Un utilizator care desfășoară în mod independent o activitate lucrativă pe cont propriu și pe propria răspundere prin intermediul unei activități comerciale sau a unei activități similare, cu intenția de a face acest lucru în mod continuu în scopul obținerii unui profit în cadrul acestei activități, intră într-o relație contractuală cu Operatorul prin intermediul Magazinului, este denumit în continuare "Întreprinzător".

1.7. Acești Termeni și Condiții Generale sunt denumite în continuare "CGTC"

2. GTC

CG>.

2.1. CGC reglementează drepturile și obligațiile dintre Operator și Utilizator care decurg din Comandă.

2.2 Aceste CGC sunt valabile și intră în vigoare de la 1 martie 2023 și înlocuiesc versiunea anterioară a CGC, inclusiv componentele sale, și sunt disponibile la sediul social al Operatorului și în Magazin.

2.3 Utilizatorul este de acord cu prezentele CGC la înregistrarea în Magazin și la crearea unei comenzi, în versiunea în vigoare la momentul creării comenzii.

2.4 Prin acceptarea prezentelor CGC, Utilizatorul confirmă că a citit conținutul prezentelor CGC, inclusiv Notificarea pentru consumatori, Politica de reclamații și Politica de confidențialitate, înainte de a încheia Contractul.

2.5 Drepturile și obligațiile dintre Operator și Utilizator care nu sunt guvernate de aceste CGC și de acordurile scrise vor fi guvernate de legea Republicii Cehe.

3. Notificarea consumatorilor

3. Notificarea consumatorilor.

3.1. Magazinul este destinat în primul rând Întreprinderilor din domeniul serviciilor de înfrumusețare. Bunurile oferite în cadrul Magazinului sunt destinate utilizării profesionale, iar Operatorul nu recomandă utilizarea acestora de către persoane care nu îndeplinesc criteriile de competență profesională pentru meseria respectivă sau care nu au absolvit un curs profesional pentru aplicarea tipului de bunuri. Operatorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea neprofesională a bunurilor achiziționate în cadrul Magazinului.

3.2. Operatorul nu va percepe de la Utilizator taxe de comunicare la distanță, cu excepția costurilor contractuale de transport și comunicare legate de nerespectarea obligațiilor de către Utilizator sau de pretențiile nejustificate ale Utilizatorului.

3.3 Prețurile bunurilor și serviciilor din cadrul Magazinului sunt cu TVA inclus și fără TVA cu marcajul corespunzător și includ toate taxele legale. Prețurile nu includ costurile de transport, care sunt stabilite la alegerea Utilizatorului în cadrul comenzii.

3.4. Pentru Utilizatorii înregistrați, Operatorul poate oferi o reducere față de prețul normal.

3.5. Consumatorul are dreptul de a se retrage din relația contractuală stabilită prin Comandă în termen de 14 zile, începând de la natura Comenzii, după cum urmează:

i. în cazul unei singure livrări de bunuri, la data primirii bunurilor de către Utilizator;

ii. în cazul unei livrări de mai multe tipuri de bunuri sau părți de bunuri, la data primirii ultimei livrări de către Utilizator;

iii. în cazul unei livrări periodice recurente de bunuri, la data primirii primei livrări de bunuri;

3.6. Consumatorul are dreptul de a reclama orice defect al bunurilor care devine evident în termen de 24 de luni de la data livrării către consumator. Consumatorul are dreptul de a reclama viciile cadourilor descrise în clauza 4.7 din CGV în termen de maximum 14 zile de la data livrării.

3.7. Consumatorul are dreptul de a depune o reclamație la Operator, contactând Operatorul la adresa de e-mail de contact sau prin intermediul formularului de contact.

3.8 Consumatorul are dreptul de a depune o reclamație la un organism de supraveghere sau de control de stat, cum ar fi Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, sau de a rezolva litigiul online prin intermediul platformei ODR desemnate.

4. Comandă

4.1 Serviciile și bunurile din oferta Operatorului publicată în Magazin pot fi comandate prin intermediul comenzii.

4.2 Orarul de funcționare al Magazinului este continuu - acest lucru nu se aplică în cazul unor opriri tehnice necesare.

4.3 O Comandă este creată prin plasarea de către Utilizator a bunurilor sau serviciilor selectate în coș și trimiterea Comenzii. Înainte de trimiterea Comenzii, Utilizatorul poate modifica atât prestația dorită în coș, cât și metoda de transport și metoda de plată.

4.4. Operatorul nu este responsabil pentru eventualele erori de transmitere a datelor în crearea Comenzii.

4.5 Persoana care creează Comanda este obligată să includă numai informații veridice despre persoana sa și despre persoana Utilizatorului care urmează să intre în relații contractuale cu Operatorul în baza Comenzii. Prin trimiterea Comenzii către Operator, persoana confirmă că este autorizată să facă Comanda în numele Utilizatorului care este identificat în Comandă ca fiind entitatea care intră într-o relație contractuală cu Operatorul. Persoana care creează Comanda este responsabilă pentru veridicitatea datelor furnizate și pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a furnizării de date false.

4.6. În cazul în care Utilizatorul furnizează un număr de identificare în cadrul Comenzii, acesta recunoaște că este considerat o Întreprindere în sensul relației cu Operatorul și nu face obiectul prevederilor legale sau contractuale de protecție a Consumatorilor.

4.7. Pentru bunurile și serviciile care sunt marcate ca "precomandă" în cadrul Magazinului, se oferă doar un preț preliminar orientativ, care poate diferi de prețul final într-un mod semnificativ. Odată ce Operatorul a asigurat bunurile, Utilizatorul va fi informat prin e-mail, așa cum este specificat în Comandă, cu privire la prețul final al bunurilor. În cazul în care Utilizatorul a plătit prețul provizoriu înainte de stabilirea prețului final al bunurilor, plata în plus va fi rambursată Utilizatorului în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilirii prețului final. În cazul în care circumstanțele pe care Operatorul s-a bazat în momentul comenzii prealabile a bunurilor de către Utilizator se schimbă într-o asemenea măsură încât Operatorul nu poate fi obligat în mod rezonabil să respecte comanda prealabilă, Operatorul va avea dreptul de a anula comanda prealabilă fără o notificare suplimentară și de a informa Utilizatorul în consecință.

4.8. Bunurile sau serviciile suplimentare desemnate ca "cadouri" pot fi furnizate de către Operator împreună cu bunurile sau serviciile comandate. Un Utilizator care nu este interesat de astfel de bunuri sau servicii trebuie să notifice Operatorul fără întârziere nejustificată, iar conținutul comenzii va fi livrat Utilizatorului de către Operator fără respectivul cadou. În cazul în care Utilizatorul acceptă cadoul, acesta este obligat să returneze respectivul cadou în caz de retragere din contract - acest lucru nu se aplică în cazul obiectelor utilizabile.

4.9 În cadrul creării comenzii, Utilizatorul selectează din ofertă metoda de livrare, pentru care este indicat prețul transportului, care se va adăuga la prețul bunurilor și serviciilor comandate, precum și termenul aproximativ de livrare. Operatorul poate oferi o contribuție la costul de transport.

4.10 Datele de livrare sunt date în cadrul Magazinului cu titlu indicativ și pot fi diferite de data reală de livrare. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica data de livrare, ceea ce nu afectează dreptul Consumatorului de a se retrage din relația contractuală stabilită prin Comandă. Operatorul nu este răspunzător pentru nicio întârziere a transportatorului în livrarea bunurilor comandate.

4.11 Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul este de acord ca Operatorul să îi trimită comunicări comerciale. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, în scris, către un e-mail, către o cutie poștală sau prin poștă recomandată către persoanele de contact ale Operatorului enumerate în secțiunea 11 din prezentele TGC.

5. Încheierea contractului

Consiliul de contract.

5.1. Încheierea Contractului va avea loc în momentul confirmării comenzii de către Operator prin trimiterea unui mesaj de e-mail specificat de Utilizator în cadrul comenzii. În cazul Comenzilor de curs și al Comenzilor de afaceri care sunt supuse TVA, contractul este, de asemenea, supus plății prețului.

5.2. Prin încheierea Contractului, Operatorul se obligă să predea Utilizatorului bunurile comandate, pentru a permite Utilizatorului să dobândească dreptul de proprietate asupra bunurilor și pentru a asigura posibilitatea de a utiliza serviciul comandat. Utilizatorul se obligă să plătească Operatorului prețul bunurilor și serviciilor comandate.

5.3. În cazul în care Operatorul nu poate livra bunurile sau serviciul comandat, Operatorul va notifica Utilizatorul despre acest fapt, iar contractul va înceta pentru imposibilitatea de executare. Operatorul are dreptul de a anula comanda și de a se retrage din contract sau din orice parte a acestuia în următoarele cazuri:

i. bunurile comandate nu sunt produse

ii. prețul bunurilor subcontractate s-a modificat, lucru pe care Operatorul putea să-l prevadă la momentul comenzii;

iii. prețul bunurilor, așa cum a fost stabilit în Magazin, conținea o eroare materială în exprimarea prețului;

iv. pentru Comenzile de curs în cazul în care capacitatea minimă a cursului său nu a fost îndeplinită la data respectivă;

5.4. În cazul în care Utilizatorul a plătit anterior prețul, Operatorul va rambursa prețul către Utilizator în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Utilizatorul primește datele bancare ale contului în care urmează să fie rambursat prețul.

5.5. Dacă Operatorul livrează o cantitate mai mare de bunuri către Utilizator și Utilizatorul nu refuză acele bunuri, Contractul se va considera încheiat pentru acea cantitate mai mare de bunuri fără nicio modificare a prețului de achiziție.

5.6 Contractul încheiat poate fi modificat numai prin acordul părților, cu excepția acordului verbal, și în cazurile prevăzute de reglementările legale din Republica Cehă și de CCG.

5.7 Dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate trece la utilizator în momentul acceptării bunurilor.

5.8 Achiziția de bunuri sau servicii nu conferă Utilizatorului niciun drept de utilizare a mărcilor înregistrate, a denumirilor comerciale, a logo-urilor companiilor, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un caz specific printr-un contract special.

6. Livrarea bunurilor și serviciilor comandate

6.1. Operatorul își îndeplinește obligația de a preda obiectul comandat utilizatorului dacă îi permite acestuia să dispună de obiect la locul de executare și îl notifică în timp util pe utilizator.

6.2 În cazul în care bunurile sunt livrate de către un terț (transportator), bunurile vor fi livrate:

a) Întreprinzătorului prin predarea bunurilor primului transportator pentru transport și permițând Întreprinzătorului să își exercite drepturile prevăzute în contractul de transport împotriva transportatorului;

b) Consumatorului în momentul în care mărfurile îi sunt predate de către transportator.

6.3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract, Operatorul va ambala bunurile într-un mod necesar pentru conservarea și protecția acestora. Operatorul va pune la dispoziție bunurile pentru transport în același mod.

6.4 Operatorul nu va preda Utilizatorului bunurile cu o valoare mai mare de 20.000 CZK pentru transport până când prețul de achiziție nu a fost plătit integral.

6.5 Utilizatorul se angajează să preia bunurile la ora convenită la adresa specificată în Comandă.

6.6 La acceptarea bunurilor, riscul de deteriorare și distrugere a bunurilor trece la Utilizator.

6.7 La primirea bunurilor, Utilizatorul va verifica integritatea fizică și caracterul complet al transportului.

6.8 Utilizatorul este obligat să refuze să accepte transportul deteriorat de la transportator și să consemneze în scris acest fapt la transportator, inclusiv o descriere a daunelor suferite de transport. Utilizatorul este obligat să informeze Operatorul cu privire la întreaga problemă fără întârzieri nejustificate.

6.9 După ce a luat în primire bunurile, Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile fără întârzieri nejustificate și să informeze Operatorul cu privire la orice defecte constatate în termen de 5 zile de la data la care bunurile au fost livrate Utilizatorului. Notificarea oricăror defecte constatate trebuie să fie făcută de către Utilizator în scris (prin e-mail) și trebuie să specifice în notificare defectele constatate și modul în care acestea se manifestă.

7. Garanție, pretenții și drepturi în cazul unei prestații defectuoase

7.1. Operatorul este obligat să livreze utilizatorului bunurile comandate fără defecte.

7.2 Un articol este defect dacă nu are caracteristicile convenite. Performanța unui alt lucru și defectele din documentele necesare pentru utilizarea lucrului sunt, de asemenea, considerate defecte.

7.3. Dreptul utilizatorului la executarea defectuoasă se bazează pe defectul pe care îl are bunul în momentul în care riscul de deteriorare trece la utilizator, chiar dacă acesta se manifestă în termen de 6 luni de la data livrării și, în cazul livrării bunului către consumator, în termen de 24 de luni de la data livrării.

7.4. Un defect al bunului de care Utilizatorul avea cunoștință în momentul plasării comenzii nu dă naștere drepturilor Utilizatorului în temeiul prestației defectuoase.

7.5 O prestație defectuoasă a Operatorului nu reprezintă un defect sau o defecțiune a Bunurilor care a apărut:

i. daune după ce riscul de deteriorare a fost transferat către Utilizator;

ii. prin operarea produsului în condiții necorespunzătoare;

iii. prin instalare necorespunzătoare;

iv. utilizarea contrară recomandărilor producătorului;

7.6. Condițiile de garanție și de service sunt stabilite în certificatele de garanție relevante pentru produsele în cauză. Aceste condiții de garanție și de service sunt livrate de către Operator Utilizatorului cel târziu împreună cu produsul în cauză.

7.7. Răspunderea pentru defectele bunurilor de consum nu se aplică:

i. un defect pentru care acesta a fost vândut de Operator la un preț redus și acest fapt a fost indicat în oferta din cadrul Magazinului;

ii. uzura cauzată de utilizarea normală a articolului;

iii. un defect corespunzător nivelului de utilizare sau uzură a articolului oferit ca fiind folosit, iar articolul îl avea în momentul în care Utilizatorul a intrat în posesia acestuia;

iv. utilizarea articolului;

v. dacă natura articolului o impune;

7.8. În cazul bunurilor de consum pentru care producătorul stabilește o dată de expirare, perioada de garanție a calității se reduce la data de expirare indicată pe bun.

7.9. O reclamație se face de către utilizator:

a) prin intermediul formularului din cadrul Magazinului;

b) prin e-mail la adresa de e-mail de contact info@lashespro.cz de la adresa de e-mail furnizată în Comandă;

c) prin scrisoare recomandată la adresa de livrare a Operatorului;

d) prin mesaj de date la căsuța de date a Operatorului.

7.10 Identificarea suficientă este o condiție pentru validitatea unei creanțe:

i. Utilizator;

ii. produsele revendicate;

iii. Comanda în baza căreia au fost livrate mărfurile;

iv. o descriere a defectului și a modului în care acesta s-a manifestat.

7.11. Antreprenorul nu are dreptul de a reclama un defect al cadoului descris în clauza 4.7 din CGV.

7.12 Operatorul are dreptul de a respinge o cerere de revendicare a bunurilor în cazul în care bunurile și/sau părțile acestora revendicate sunt contaminate sau nu îndeplinesc cerințele de bază pentru prezentarea în condiții de siguranță igienică a bunurilor pentru revendicare. În cazul unei cereri de revendicare pentru un echipament cu rezervor de combustibil, rezervorul trebuie să fie gol în momentul acceptării pentru revendicare.

7.13. Operatorul trebuie să trateze o reclamație formulată în termen de 30 de zile de la data la care a primit-o. Operatorul trebuie să emită utilizatorului o confirmare scrisă cu privire la data și modul în care a fost soluționată cererea de despăgubire, inclusiv confirmarea reparației și a duratei cererii de despăgubire, sau motivele respingerii cererii de despăgubire.

7.14 Utilizatorul primește cererea de despăgubire fără întârzieri nejustificate în termen de 30 de zile de la data la care a fost informat cu privire la cererea de despăgubire, termen care nu poate expira mai devreme de 60 de zile de la data cererii de despăgubire.

7.15 Utilizatorul are dreptul la rambursarea costurilor rezonabile asociate cu depunerea unei reclamații legitime. Aceste costuri sunt înțelese ca fiind cele mai puțin necesare. În special, acestea includ costurile poștale pentru trimiterea reclamației. Aceste costuri nu pot include deplasarea cu mașina pentru reclamație și transportul expres și alte costuri similare. Rambursarea costurilor trebuie să fie solicitată fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 1 lună de la sfârșitul perioadei de exercitare a drepturilor în temeiul prestației defectuoase.

7.16 În cazul respingerii justificate a unei reclamații, utilizatorul va rambursa operatorului costurile asociate cu tratarea reclamației.

8. Retragerea utilizatorului

8.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din relația contractuală stabilită prin Comandă în termen de 24 de ore de la crearea acesteia, fără a oferi niciun motiv.

8.2 Termenii și condițiile de retragere a Consumatorului sunt prevăzuți în Secțiunea 3. CCG.

8.3 Retragerea nu este posibilă pentru următoarele tipuri de bunuri și servicii:

i. prestarea de servicii deja furnizate de Operator cu acordul prealabil expres al Utilizatorului înainte de expirarea perioadei de retragere;

ii. bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința Operatorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere;

iii. bunuri care au fost modificate la cererea sau pentru persoana Utilizatorului;

iv. bunurile perisabile, precum și bunurile care au fost deteriorate după livrare, cu excepția defectelor bunurilor acoperite de posibilitatea unei reclamații;

v. bunuri care au fost deteriorate sau excesiv de uzate după ce riscul de deteriorare a fost transferat către utilizator;

vi. bunuri de consum (de exemplu, produse cosmetice, produse de farmacie etc.) dacă au fost deteriorate, folosite sau dacă ambalajul lor original a fost rupt;

vii. cursurile furnizate de Operator - pentru evitarea oricărui dubiu, Operatorul are dreptul, alternativ, în cazul în care un Utilizator solicită anularea unei comenzi de curs, să accepte cererea respectivului Utilizator, dar, în acest caz, Utilizatorul va fi obligat să plătească Operatorului o taxă de anulare în valoare egală cu valoarea cursului.

8.4 Utilizatorul se poate retrage din relația contractuală în următoarele moduri:

a) prin intermediul formularului din cadrul Magazinului;

b) prin e-mail la adresa de e-mail de contact a Operatorului de la adresa de e-mail furnizată în Comandă;

c) prin scrisoare recomandată la adresa de livrare a Operatorului;

d) prin mesaj de date la căsuța de date a Operatorului.

8.5 Identificarea suficientă este o condiție de valabilitate a retragerii:

i. Utilizator,

ii. bunurile returnate;

iii. Comanda în baza căreia au fost livrate bunurile;

iv. contul bancar în care Utilizatorului urmează să i se ramburseze prețul bunurilor - în cazul unui Consumator, rambursarea se poate face prin mandat poștal;

v. motivul retragerii, cu excepția cazului în care este vorba de o retragere la care Utilizatorul are dreptul fără a da un motiv.

8.6. Costurile legate de retragerea Utilizatorului din relația contractuală stabilită prin Comandă vor fi suportate de Operator, precum și costurile legate de returnarea bunurilor către Operator în cazul retragerii.

9. Livrarea bunurilor către Operator în caz de reclamație și retragere

9.1. Utilizatorul are obligația de a livra bunurile către Operator în termen de 14 zile de la data reclamației pentru bunuri defecte sau a retragerii.

9.2 Retururile se pot face numai la adresa de livrare a Operatorului pentru retururi și reclamații.

9.3 Bunurile trebuie să fie returnate complete, adică inclusiv toate accesoriile furnizate, cu documentația completă, nedeteriorate, curate, inclusiv ambalajul original, dacă este posibil, în starea și valoarea în care utilizatorul a primit bunurile. Împreună cu bunurile, Utilizatorul este obligat să furnizeze Operatorului identificarea motivului pentru returnarea bunurilor, adică o reclamație scrisă, numărul de reclamație sau numărul de retragere, sau ieșirea din formularul corespunzător.

9.4. În cazul în care bunurile sunt returnate prin transportator, Utilizatorul va pregăti și ambala bunurile astfel încât să prevină deteriorarea acestora în timpul transportului, în modul în care este necesar în mod rezonabil, având în vedere alegerea modului de transport și de livrare.

10. Rambursarea prețului

10.1 Dacă utilizatorul se retrage din contract sau din orice parte a acestuia, operatorul va rambursa prețul bunurilor către utilizator în termen de 14 zile de la data la care utilizatorul returnează în mod corespunzător bunurile către operator.

10.2 Operatorul poate compensa unilateral cu cererea de rambursare cererea de despăgubire pentru diminuarea valorii bunurilor, în funcție de natura entității Utilizatorului, după cum urmează:

a) pentru Consumatori, numai pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor contrar naturii lor obișnuite, caracteristicilor, grijii generale obișnuite și recomandărilor producătorului;

(b) în cazul întreprinzătorilor, pentru diminuarea totală a valorii bunurilor în comparație cu valoarea din momentul în care bunurile au fost livrate întreprinzătorului și pentru costul de reintroducere a bunurilor în vânzare.

10.3. Operatorul rambursează prețul către Utilizator în contul specificat de Utilizator ca parte a retragerii scrise. În cazul unui Consumator, este posibilă și o rambursare prin mandat poștal.

10.4 În cazul consimțământului Utilizatorului, rambursarea este posibilă prin furnizarea unui voucher pentru achiziția din cadrul Magazinului.

11. Datele de contact ale operatorului

11.1. Persoanele de contact pentru comunicarea cu Operatorul sunt:

telefon +420 228 227 652,

mail: info@lashespro.cz

adresa sediului central: Lashes PRO s.r.o., Ke Krči 1002/24, Praga 4, 147 00

adresa de livrare pentru retururi și reclamații:

Lashes PRO s.r.o., Havlíčkova 289, 285 31, Nové Dvory

cutie de date: 2cjkzwh

11.2. Utilizatorii sunt obligați să folosească de preferință e-mail pentru a comunica cu Operatorul, cu condiția ca trimiterea unui mesaj de e-mail de la adresa specificată în Comanda la care se referă mesajul sau de la adresa specificată de Utilizator la înregistrarea în cadrul Magazinului să fie considerată o identificare suficientă a Utilizatorului ca expeditor al mesajului.

.

 

.

12. Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate.

 

.

12.1 Operatorul este obligat să stocheze și să prelucreze toate datele cu caracter personal pe care i le furnizează Utilizatorul exclusiv în conformitate cu legislația aplicabilă.

.

12.2 Utilizatorul are dreptul de a accesa și corecta datele sale personale.

.

12.3 Protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este reglementată și de termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal publicate de Operator în Magazin.

.

12.4 Operatorul nu are dreptul de a transfera datele personale ale Utilizatorilor către terți, cu excepția transferului de date necesare pentru livrarea coletelor.

.

 

.

13. Soluționarea litigiilor

Soluționarea litigiilor.

 

 

13.1 Utilizatorul și Operatorul se angajează să își rezolve litigiile de preferință pe cale amiabilă și de comun acord.

.

13.2 Instanțele din Republica Cehă vor avea jurisdicție asupra litigiilor dintre Operator și Utilizator.

.

13.3 Consumatorii au, de asemenea, dreptul de a soluționa litigiile în modul descris în clauza 3.8 din CGC.

.

 

.

14. Prevederi finale

 

 

14.1. Acești Termeni și condiții generale intră în vigoare începând cu 7.3.2023 și înlocuiesc Termenii și condițiile generale anterioare.

.

14.2Aceste CCG au fost redactate în mai multe limbi și, în cazul unui conflict între versiunile lingvistice, prevalează versiunea cehă.

.

14.3Aceste CGC sunt disponibile la sediul social și la sediul operatorului.

.

Log in inchide

Cookie-uri

Compania noastră folosește cookie-uri pentru buna funcționare a magazinului dumneavoastră preferat, pentru personalizarea conținutului site-ului la nevoile dumneavoastră, în scopuri statistice și de marketing. Apăsând pe butonul permite dai consimțământul pentru colectarea și prelucrarea acestora și în schimb noi vă oferim cea mai bună experiență de cumpărături.

Setarea modulelor cookie

Aici puteți personaliza cookie-uri conform propriilor dvs. preferințe și ulterior puteți seta mai detaliat sau dezactiva în subsolul site-ului.

Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care le oferă.

Personalizăm în funcție de bunurile pe care le vizualizați. Ajustăm apoi conținutul afișat în funcție de ceea ce vă interesează.

Aceste cookie-uri ne permit să măsurăm performanța site-ului nostru web și cu ajutorul datelor obținute putem îmbunătăți experiența de cumpărături pentru clienții noștri.

Aceste module cookie sunt utilizate de rețelele de publicitate și sociale, inclusiv de Google, pentru a transmite date personale și pentru a personaliza anunțurile, astfel încât acestea să fie mai relevante pentru dumneavoastră.