Ai o intrebare? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

S-ar putea să-ți placă

Coş0

Nu aveți articole în coș.

Politică de Confidenţialitate

Societatea comercială Lashes PRO s.r.o., având sediul social: Ke Krči 1002/24, Praga - Braník 147 00, nr. de identificare: 17365716, înscrisă în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, secţiunea C, fişa 370664 (denumită în continuare „operator “), prin prezenta, în conformitate cu art. 12 şi urm. din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului în vigoare de la 25.5.2018, îşi informează clienţii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în cazul în care aceştia utilizează serviciile sale.

Date cu caracter personal

Operatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Numele şi prenumele,
 • adresa,
 • număr de telefon,
 • e-mail,
 • în cazul antreprenorilor, nr. de identificare, CIF (denumite în continuare „ date cu caracter personal“)

Scopul prelucrării

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este îndeplinirea obligaţiilor legale ale Operatorului care decurg din contractul încheiat între dumneavoastră, în calitate de cumpărător, şi Operator, în calitate de vânzător, precum şi îndeplinirea obligaţiilor legale ale Operatorului care decurg din reglementările legale obligatorii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din reglementările legale speciale pot fi transferate de către Operator către organelor de urmărire penală în cazuri justificate. De asemenea, Operatorul poate transfera datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră şi următoarelor entităţi:

 • wpj s.r.o., CZ28860608
 • Balikobot, s.r.o., CZ06283799
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Beepoli s.r.o CZ09387269
 • GOPAY s.r.o., CZ26046768
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Temeiul juridic în acest caz constă în îndeplinirea obligaţiilor din contractul încheiat cu persoana vizată, precum şi în interesele legitime ale Operatorului sau ale unei părţi terţe. Datele cu caracter personal care fac parte din categorii speciale de date cu caracter personal nu sunt transferate.

Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal trebuie furnizate Operatorului în vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor care decurg din conţinutul contractului încheiat.

Perioada prelucrării

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către Operator pe perioada necesară pentru îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractul încheiat sau pe perioada necesară pentru soluţionarea litigiilor care decurg din contractul încheiat.

Informarea persoanelor vizate:

Societatea Lashes PRO s.r.o. îşi informează clienţii că au dreptul:

 1. de a primi de la Operator confirmare dacă datele lor cu caracter personal sunt sau nu prelucrate, iar în caz afirmativ, de a obţine acces la aceste date şi la următoarele informaţii: scopurile prelucrării, categoria datelor cu caracter personal în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi făcute accesibile datele cu caracter personal, în special destinatarii din ţările din afara UE sau din organizaţii internaţionale, perioada planificată în timpul căreia vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care aceasta nu poate fi determinată, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade, existenţa dreptului de a solicita Operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate sau restricţionarea prelucrării acestora sau de a se opune unei astfel de prelucrări, dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere.
 2. la rectificarea imediată de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ţinând cont de scopurile prelucrării, au dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete şi asta chiar şi prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. la ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care îi privesc, iar Operatorul este obligat să şteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care este invocat unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate, clientul îşi retrage consimţământul şi nu mai există niciun alt temei legal pentru prelucrarea acestora, datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru a respecta o obligaţie legală prevăzută de legislaţia Uniunii sau al unui stat membru, care este aplicabilă Operatorului.
 4. la restricţionarea prelucrării datelor lor cu caracter personal de către Operator în cazul în care neagă exactitatea acestora şi anume, pe perioada necesară pentru verificarea acestui lucru de către Operator, prelucrarea este ilegală şi solicită Operatorului restricţionarea prelucrării în loc de ştergere, datele nu mai sunt necesare pentru scopul prelucrării, dar sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi juridice.
 5. ca la cerere, Operatorul să le transfere datele cu caracter personal unui alt Operator desemnat de ei.
 6. de a formula obiecţii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Operator.
 7. în cazul în care au îndoieli dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în temeiul dispoziţiilor legale menţionate mai sus, de a contacta atât Operatorul, cât şi Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În Praga, la data de 1.1.2023

 

Log in inchide

Cookie-uri

Compania noastră folosește cookie-uri pentru buna funcționare a magazinului dumneavoastră preferat, pentru personalizarea conținutului site-ului la nevoile dumneavoastră, în scopuri statistice și de marketing. Apăsând pe butonul permite dai consimțământul pentru colectarea și prelucrarea acestora și în schimb noi vă oferim cea mai bună experiență de cumpărături.

Setarea modulelor cookie

Aici puteți personaliza cookie-uri conform propriilor dvs. preferințe și ulterior puteți seta mai detaliat sau dezactiva în subsolul site-ului.

Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web și a tuturor funcțiilor pe care le oferă.

Personalizăm în funcție de bunurile pe care le vizualizați. Ajustăm apoi conținutul afișat în funcție de ceea ce vă interesează.

Aceste cookie-uri ne permit să măsurăm performanța site-ului nostru web și cu ajutorul datelor obținute putem îmbunătăți experiența de cumpărături pentru clienții noștri.

Aceste module cookie sunt utilizate de rețelele de publicitate și sociale, inclusiv de Google, pentru a transmite date personale și pentru a personaliza anunțurile, astfel încât acestea să fie mai relevante pentru dumneavoastră.